Program
II FORUM INNOWATORÓW ESG

 • 6-7 grudnia 2023
 • CIC Warsaw
 • online

II FORUM INNOWATORÓW ESG Razem dla ESG

Tegoroczne FORUM INNOWATORÓW ESG to dwa dni inspirujących dyskusji, spotkań managerów i specjalistów zajmujących się obszarem zrównoważonego rozwoju w firmach i organizacjach.

W tegorocznej edycji chcemy również usłyszeć głos polityków oraz najwyższej kadry zarządzającej – tylko razem jesteśmy w stanie stworzyć lepszą przyszłość dla kolejnych pokoleń.

9:00 - 10:00

Rejestracja i #SesjaPozytywnychRelacji

10:00 - 10:15

Otwarcie II FORUM INNOWATORÓW ESG

II FORUM INNOWATORÓW ESG to 2 dni merytorycznych dyskusji z zakresu ESG oraz zrównoważonego rozwoju. Spotkanie ekspertów, możliwość wymiany doświadczeń, miejsce najważniejszych dyskusji dotyczących ESG i wpływu na gospodarkę i społeczeństwo.

10:15 - 11:35

ESG: Nowe wyzwania i perspektywy dla polskiego biznesu

 • Jakiego wsparcia potrzebuje biznes w transformacji ESG?
 • 5 głównych postulatów od biznesu dla nowego rządu
 • Jak wspierać polski biznes pod wpływem ESG?
 • Polska i Europa w obliczu zrównoważonej rewolucji

speaker-1

Katarzyna Bałucka - Dębska

speaker-2

Arkadiusz Pączka

speaker-3

Joanna Dargiewicz - Rożek

speaker-4

Marta Biernacka - Miernik

11:35 - 11:50

PRZERWA

11:50 - 12:50

Jak będzie się transformował biznes pod wpływem ESG?

 • ESG i innowacje: kreowanie przewagi konkurencyjnej
 • Czy ESG w realny sposób przyczyni się do transformacji firm, a przez to także gospodarki?
 • Czy ESG to tylko koszt i obowiązek, czy raczej szansa dla biznesu?
 • W jaki sposób ESG wpłynie na zarządzenie organizacją (aspekt społeczny i governance)?

speaker-1

Jacek Łukaszewski

speaker-2

Anna Kaczmarska

speaker-3

Radosław Kwiecień

speaker-4

Andrzej Osiński

speaker-5

Bartłomiej Pawlak

speaker-6

Michał Grzybowski

speaker-7

Przemysław Mitraszewski

12:50 - 13:15

Prezentacja II edycji Ogólnopolskiego Raportu ESG: "Szanse i ryzyka"

To już druga edycja Ogólnopolskiego Raportu ESG: "Szanse i ryzyka". Przebadaliśmy ponad 170 firm zatrudniających od 50 do 500 pracowników oraz przeprowadziliśmy kilkanaście pogłębionych wywiadów wśród organizacji już publikujących raporty #ESG. Do badania zaprosiliśmy również przedstawicieli consultingu. Badanie po raz kolejny sprawdzi poziom świadomości kwestii ESG w organizacjach działających na polskim rynku oraz otworzy oczy na zupełnie nowe pola szans i ryzyk, które stoją przed biznesem.

 • Za część badawczą odpowiadają Instytut Badań Społecznych i Rynkowych IBRiS oraz firma badawcza Quality Watch.

speaker-1

Marta Biernacka - Miernik

speaker-2

Joanna Dargiewicz - Rożek

speaker-3

Piotr Szawiec

speaker-4

Marcin Duma

13:15 - 14:15

Dyskusja dotycząca Ogólnopolskiego Raportu ESG: "Szanse i ryzyka"

 • Co dzisiaj jest największym problem w raportowaniu ESG?
 • Jak wygląda współpraca na linii firma raportująca - konsultanci?
 • ESG to koszty czy inwestycje - jak do tematu podchodzą zarządy?
 • Czy mniejsze firmy stać na ESG?

speaker-1

dr Aleksandra Stanek - Kowalczyk

speaker-2

Borys D. Sawicki

speaker-3

Ewa Kosmala

speaker-4

Renata Bem

speaker-5

Małgorzata Szewc

14:15 - 14:30

PRZERWA

14:30 - 15:20

Jak nowe technologie i trendy wpłyną na poprawę zdrowia Polaków?

 • Jak nowoczesne technologie wpływają na poprawę zdrowia publicznego?
 • W jaki sposób włączyć firmy w promocję zdrowych nawyków?
 • W jaki sposób włączać innowacyjne rozwiązania w walkę o zdrowie?
 • Budowanie świadomości - w jaki sposób rozmawiać i promować zdrowy styl życia.

speaker-1

dr Janusz Krupa

speaker-2

Grzegorz Napieralski

speaker-3

prof. Zbigniew Gaciong

speaker-4

dr hab. n. med. i n. o zdr. Dominik Olejniczak

speaker-5

Piotr Szostak

15:20 - 16:10

Zielone budownictwo - czego potrzebujemy do udanej transformacji ESG na polskim rynku nieruchomości?

 • Jakie regulacje i standardy powinny być wprowadzone lub ulepszone, aby wspierać transformację ESG w sektorze nieruchomości?
 • Jakie nowoczesne technologie mogą wspierać zrównoważone praktyki budowlane?
 • W jaki sposób można zwiększyć świadomość i zrozumienie zasad zielonego budownictwa wśród interesariuszy?
 • Jakie elementy są niezbędne do stworzenia sprzyjającego środowiska dla rozwoju zielonego budownictwa w Polsce?

speaker-1

Anna Wojciechowska

speaker-2

Marcin Pollo

speaker-3

Andrzej Gutowski

speaker-4

Anna Strożek

speaker-5

Katarzyna Kuniewicz

speaker-6

Jakub Frejlich

10:00 - 10:10

Otwarcie II dnia FORUM INNOWATORÓW ESG 2023

10:10 - 11:10

Transformacja energetyczna - jak wykorzystać szanse i zwiększyć konkurencyjność polskiej gospodarki?

 • Jakie działania podejmuje rząd w ramach strategii energetycznej w kontekście celów ESG?
 • W jaki sposób kluczowe innowacje technologiczne mogą przyspieszyć transformację energetyczną w Polsce?
 • Jakie są możliwości inwestycji zgodnych z zasadami ESG w sektorze energetycznym?
 • Czy i jak instytucje finansowe mogą wspierać transformację energetyczną?

speaker-1

Justyna Wysocka - Golec

speaker-2

Piotr Kapuściński

speaker-3

Justyna Glusman

speaker-4

Robert Adamczyk

speaker-5

Małgorzata Dobosz

11:10 - 12:10

Okrągły stół: banki i firmy deweloperskie. Rola sektora bankowego w finansowaniu zielonego mieszkalnictwa

 • Współpraca banku z deweloperem na etapie powstawania projektu
 • Zielone rozwiązania podstawą do udzielenia zielonego kredytu
 • Jak prawidłowo ocenić "zieloność" nieruchomości?
 • Jak połączyć koszt zielonych rozwiązań z kosztem kredytu?
 • Czy indywidualnego klienta będzie na to stać?

speaker-1

Dominik Januszewski

speaker-2

Jakub Frejlich

speaker-3

Tomasz Bogusz

speaker-4

Magdalena Wiewiór

speaker-5

Artur Łeszczyński

speaker-6

Piotr Dmuchowski

12:10 - 12:25

PRZERWA

12:25 - 12:35

Sektor MŚP na Drodze do Zrównoważonej Przyszłości. Przewodnik ESG

Polskie Stowarzyszenie ESG wraz z siecią badawczą Łukasiewicz - ORGMASZ w roku 2024 wyda przewodnik dla sektora MŚP. Naszym celem jest dostarczenie przedsiębiorcom informacji, w jaki sposób powinni się przygotować do transformacji: od czego zacząć, gdzie szukać informacji, jakie zmiany wdrożyć, aby móc pozostać w biznesie.

speaker-1

Dominika Bagińska - Chyłek

speaker-2

Joanna Dargiewicz - Rożek

speaker-3

Marta Biernacka - Miernik

12:35 - 13:35

Efektywne zarządzanie łańcuchami dostaw

 • Od czego powinny zacząć mniejsze firmy będące w łańcuchach dostaw i gdzie szukać pomocy i wsparcia?
 • Jakie korzyści mogą wynikać dla MSP z wdrażania praktyk zrównoważonego rozwoju?
 • Jakie są zagrożenia dla MSP związane z niewłaściwym dostosowaniem się do wymogów ESG?
 • Czy istnieją dobre praktyki w zakresie ESG które mogą być wdrożone przez firmy sektora MSP, a jednocześnie nie obciążają ich zbytnio finansowo?

speaker-1

Bolesław Pilecki

speaker-2

Krystian Nowakowski

speaker-3

Dariusz Prymon

speaker-4

Edyta Bartoszek

speaker-5

Agnieszka Koc

speaker-6

dr Marta Szymborska

13:35 - 14:35

ESG szansą dla start-upów? Jakich rozwiązań technologicznych będzie potrzebował biznes?

 • Jakich rozwiązań technologicznych potrzebuje biznes w transformacji ESG?
 • Jakie są przykłady udanej współpracy na linii firma - start-up w zakresie ESG?
 • W jaki sposób trzeba myśleć o innowacjach w ESG, żeby biznes je kupił?

speaker-1

Anna Kaczmarska

speaker-2

prof. ALK dr hab. Bolesław Rok

speaker-3

Dominika Duda

speaker-4

Beata Nawrat

speaker-5

dr Tomasz Wiśniewski

14:35 - 15:30

ESG a sztuczna inteligencja. Szanse i ryzyka.

 • Czy AI może przyspieszyć transformację ESG?
 • Jak AI może usprawnić i ułatwić tę transformację?
 • Jaką rolę będzie pełniła sztuczna inteligencja w procesie raportowania?
 • Jakie ryzyka niesie ze sobą wykorzystanie AI w firmach i w transformacji ESG?
 • Jak uregulować wykorzystanie AI w firmach, aby zminimalizować możliwe ryzyka?
 • Czy docelowo AI nam pomoże i nam zaszkodzi?

speaker-1

dr Anna Partyka - Opiela

speaker-2

Maria Krawczyńska - Kaczmarek

speaker-3

Filip Sobiecki

speaker-4

Paweł Jakubik

speaker-5

Marcin Graczyk

15:30

Zakończenie II FORUM INNOWATORÓW ESG 2023

Zarezerwuj miejsce na
FORUM INNOWATORÓW ESG