speaker-photo

Radosław Kwiecień

Członek Zarządu, BGK

Jest związany z sektorem finansowym całe życie zawodowe. Od 2001 r. pracował na stanowiskach menadżerskich w Banku Gospodarki Żywnościowej (obecnie BGŻ BNP Paribas). W latach 2012–2016 odpowiadał za operacje banku. W tym czasie był również członkiem komitetu zarządzania ryzykiem operacyjnym i ciągłości działania banku. Realizował projekty integracyjne banków podczas łączenia dwóch odrębnych organizacji. Wdrażał nowe systemy informatyczne dotyczące operacji bankowych oraz scentralizował procesy zarządcze w obszarze operacji. Wdrażał również outsourcing wielu procesów bankowych. Zaowocowało to zmniejszeniem kosztów oraz poprawieniem produktywności, efektywności i jakości pracy. Od 2016 roku jest członkiem zarządu BGK odpowiedzialnym za pion zarządzania ryzykiem.

Jest liderem dwóch filarów strategii banku na lata 2021-2025: Zrównoważony rozwój i Efektywny model zarządzania. Jak mówi prezes Kwiecień: „chcemy, aby nasze codzienne zachowania i decyzje biznesowe miały pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy i społeczny kraju. Chcemy tworzyć dobre warunki do życia dla przyszłych pokoleń”.

11:50 - 12:50

środa 6 grudnia

Jak będzie się transformował biznes pod wpływem ESG?

  • ESG i innowacje: kreowanie przewagi konkurencyjnej
  • Czy ESG w realny sposób przyczyni się do transformacji firm, a przez to także gospodarki?
  • Czy ESG to tylko koszt i obowiązek, czy raczej szansa dla biznesu?
  • W jaki sposób ESG wpłynie na zarządzenie organizacją (aspekt społeczny i governance)?