Raport ESG 2023
Szanse i Ryzyka

Ogólnopolski Raport ESG 2023 "Szanse i ryzyka"

Wyniki i wnioski z Raportu zaprezentowaliśmy podczas Konferencji FORUM INNOWATORÓW ESG 2023. Pełną treść Raportu udostępnimy Państwu wkrótce.

II edycja Raportu ESG
"Szanse i Ryzyka"

To już druga odsłona ogólnopolskiego raportu ESG przygotowanego przez Polskie Stowarzyszenie ESG. Wzorem roku ubiegłego, naszym celem jest sprawdzenie poziomu świadomości kwestii ESG w organizacjach działających na polskim rynku. Raport przyniesie fascynujący wgląd w sam środek prac nad wprowadzeniem do firm raportowania ESG i otworzy oczy na zupełnie nowe pola szans i ryzyk, które stoją przed organizacjami.

Raport ESG 2023 "Szanse i ryzyka" O badaniu

Badacze Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) przeprowadzą 13 pogłębionych wywiadów z firmami doświadczonymi już w zmaganiach z ESG. W tegorocznej edycji badania będziemy pytać m.in. o miejsce ESG w strukturze organizacji, o to jak przebiega współpraca z doradcami i audytorami, o gotowość do raportowania zgodnie z nowymi regulacjami. Pogłębione wywiady złożą się na mapę szans i ryzyk – największych wyzwań, przed jakimi stoją dziś organizacje, które będą raportować i wyznaczać kierunek działań dla innych firm w przyszłości.

Drugim obszarem badań są przedsiębiorstwa sektora MSP (Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa), obejmujące te do 500 zatrudnionych pracowników. To grupa firm, która nie będzie objęta bezpośrednio obowiązkiem raportowania, natomiast stanowi istotny skład łańcucha wartości dużych organizacji i korporacji, które raportować będą. Zamierzamy dowiedzieć się jak zmieniła się świadomość MSP w kwestii znajomości pojęcia ESG, jakie są bariery we wdrażaniu ESG oraz jakie niesie to ze sobą koszty. Za przeprowadzenie tej części badań odpowiada firma Quality Watch.

Zarezerwuj miejsce na
FORUM INNOWATORÓW ESG