speaker-photo

Bolesław Pilecki

Head of Sales, CRIF

Dzięki 25-letniemu doświadczeniu w zarządzaniu złożonymi procesami sprzedaży, rozwojem biznesu, Programami i działaniami operacyjnymi dobrze rozumiem, co jest wymagane do pomyślnego wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań oraz promowania silnych powiązań między zespołami.

Koncentruję się na rozwijaniu ekosystemów i wdrażaniu koncepcji zmiany ukierunkowanej na wzrost sprzedaży i efektywność organizacji.

12:35 - 13:35

czwartek 7 grudnia

Efektywne zarządzanie łańcuchami dostaw

  • Od czego powinny zacząć mniejsze firmy będące w łańcuchach dostaw i gdzie szukać pomocy i wsparcia?
  • Jakie korzyści mogą wynikać dla MSP z wdrażania praktyk zrównoważonego rozwoju?
  • Jakie są zagrożenia dla MSP związane z niewłaściwym dostosowaniem się do wymogów ESG?
  • Czy istnieją dobre praktyki w zakresie ESG które mogą być wdrożone przez firmy sektora MSP, a jednocześnie nie obciążają ich zbytnio finansowo?