speaker-photo

dr Janusz Krupa

Prezes Instytutu Człowieka Świadomego

Prezes Instytutu Człowieka Świadomego, a jednocześnie lekarz, absolwent I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Na początku pracował w Katedrze i Klinice Endokrynologii Dziecięcej w Warszawie. Od 2011 związany z medycyną rodzinną, od 2017 jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. W ramach CMKP prowadzi wykłady i seminaria dla rezydentów medycyny rodzinnej oraz lekarzy innych specjalności. Na co dzień pracuje w praktyce lekarzy rodzinnych Orlik w Warszawie, udziela ok. 5-6 tysięcy konsultacji medycznych rocznie. Gorący zwolennik i propagator profilaktyki w medycynie.

14:30 - 15:20

środa 6 grudnia

Jak nowe technologie i trendy wpłyną na poprawę zdrowia Polaków?

  • Jak nowoczesne technologie wpływają na poprawę zdrowia publicznego?
  • W jaki sposób włączyć firmy w promocję zdrowych nawyków?
  • W jaki sposób włączać innowacyjne rozwiązania w walkę o zdrowie?
  • Budowanie świadomości - w jaki sposób rozmawiać i promować zdrowy styl życia.