speaker-photo

dr hab. n. med. i n. o zdr. Dominik Olejniczak

Zakład zdrowia publicznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, na którym ukończył kierunki dietetyka oraz zdrowie publiczne. Adiunkt w Zakładzie Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jest członkiem Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk. Posiada specjalizację ze zdrowia publicznego oraz specjalizację z promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. Jest autorem przeszło stu publikacji z zakresu zdrowia publicznego i promocji zdrowia. W swoich badaniach porusza m.in. tematykę health literacy, oceny potrzeb zdrowotnych oraz efektywności edukacji zdrowotnej. Współautor i współrealizator działań z zakresu zdrowia publicznego, realizowanych m.in. w ramach Narodowego Programu Zdrowia, a także przez organizacje pozarządowe.

14:30 - 15:20

środa 6 grudnia

Jak nowe technologie i trendy wpłyną na poprawę zdrowia Polaków?

  • Jak nowoczesne technologie wpływają na poprawę zdrowia publicznego?
  • W jaki sposób włączyć firmy w promocję zdrowych nawyków?
  • W jaki sposób włączać innowacyjne rozwiązania w walkę o zdrowie?
  • Budowanie świadomości - w jaki sposób rozmawiać i promować zdrowy styl życia.