speaker-photo

prof. Zbigniew Gaciong

Jest profesorem nauk medycznych, nauczycielem akademickim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalności naukowe: choroby wewnętrzne, nadciśnienie tętnicze. Ukończył I Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie. Był asystentem w Instytucie Transplantologii Akademii Medycznej w Warszawie, stypendystą American Heart Association w Klinice Nefrologii University of Southern California (Los Angeles).

14:30 - 15:20

środa 6 grudnia

Jak nowe technologie i trendy wpłyną na poprawę zdrowia Polaków?

  • Jak nowoczesne technologie wpływają na poprawę zdrowia publicznego?
  • W jaki sposób włączyć firmy w promocję zdrowych nawyków?
  • W jaki sposób włączać innowacyjne rozwiązania w walkę o zdrowie?
  • Budowanie świadomości - w jaki sposób rozmawiać i promować zdrowy styl życia.