speaker-photo

Anna Strożek

Koordynator ds. komunikacji giełdowej i ESG, Echo Investment S.A.

Odpowiada m.in. za działania związane z raportowaniem finansowym oraz na rzecz zrównoważonego rozwoju, jak również implementację strategii ESG w jednej największych spółek deweloperskich w Polsce. Z wykształcenia planistka przestrzeni, od blisko 15 lat związana z branżą nieruchomości, autorka projektu „Eko-miasta przyszłości” - książki napisanej przez dzieci dla dzieci i dorosłych.

15:20 - 16:10

środa 6 grudnia

Zielone budownictwo - czego potrzebujemy do udanej transformacji ESG na polskim rynku nieruchomości?

  • Jakie regulacje i standardy powinny być wprowadzone lub ulepszone, aby wspierać transformację ESG w sektorze nieruchomości?
  • Jakie nowoczesne technologie mogą wspierać zrównoważone praktyki budowlane?
  • W jaki sposób można zwiększyć świadomość i zrozumienie zasad zielonego budownictwa wśród interesariuszy?
  • Jakie elementy są niezbędne do stworzenia sprzyjającego środowiska dla rozwoju zielonego budownictwa w Polsce?