speaker-photo

Arkadiusz Pączka

Wiceprezes, Federacja Przedsiębiorców Polskich

Prawnik, od 10 lat związany z organizacjami przedsiębiorców, wcześniej wieloletni pracownik administracji rządowej m.in. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwie Pracy, Ministerstwie Gospodarki. Sekretarz Rady Dialogu Społecznego członek Zespołu ds. deregulacji gospodarki przy Ministrze Rozwoju. Współautor raportów dot. monitoringu przebiegu procesu legislacyjnego w Polsce, dialogu społecznego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMSC oraz programu MBA GFKM.

10:15 - 11:35

środa 6 grudnia

ESG: Nowe wyzwania i perspektywy dla polskiego biznesu

  • Jakiego wsparcia potrzebuje biznes w transformacji ESG?
  • 5 głównych postulatów od biznesu dla nowego rządu
  • Jak wspierać polski biznes pod wpływem ESG?
  • Polska i Europa w obliczu zrównoważonej rewolucji