speaker-photo

dr Tomasz Wiśniewski

EY

Doktor nauk ekonomicznych. W 2009 roku odpowiadał za uruchomienie pierwszego indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie w Europe Centralnej – RESPECT Index. W 2013 roku z jego inicjatywy GPW, jako ósma giełda na świecie przystąpiła do inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych Sustainable Stock Exchanges. Natomiast w 2019 roku odpowiadał za wprowadzenie indeksu WIG-ESG – pierwszego benchmarku ESG dla krajowego funduszu inwestycyjnego. W ostatnim okresie koordynował publikację pierwszego na rynku polskim przewodnika ESG dla spółek: „Wytyczne do raportowania ESG. Przewodnik dla spółek notowanych na GPW” oraz Strategię ESG dla rynku kapitałowego.

Od wielu lat związany z zagadnieniami ESG m.in. jako członek Platformy Zrównoważonych Finansów Ministerstwa Finansów oraz zespołu ds. zrównoważonego rozwoju i CSR Ministerstwa Funduszy i Polityk Regionalnej. Laureat nagrody specjalnej kapituły Kongresu Odpowiedzialnego Kapitału.

Ponadto autor i współautor raportów, artykułów i opracowań naukowych na temat znaczenia zagadnień ESG na rynku kapitałowym, w tym jedynego na polskim rynku kapitałowym badania „Decyzje inwestycyjne a społeczna odpowiedzialność firm.

13:35 - 14:35

czwartek 7 grudnia

ESG szansą dla start-upów? Jakich rozwiązań technologicznych będzie potrzebował biznes?

  • Jakich rozwiązań technologicznych potrzebuje biznes w transformacji ESG?
  • Jakie są przykłady udanej współpracy na linii firma - start-up w zakresie ESG?
  • W jaki sposób trzeba myśleć o innowacjach w ESG, żeby biznes je kupił?