speaker-photo

Kamil Wyszkowski

Przedstawiciel Krajowy, Dyrektor Wykonawczy UN GCNP

Kamil Wyszkowski, Przedstawiciel Krajowy, Dyrektor Wykonawczy United Nations Global Compact
Network Poland (UN GCNP). Od 2002 roku związany z ONZ. W latach 2009-2014 dyrektor biura
United Nations Development Programme (UNDP) w Polsce, od 2004 do dziś Przedstawiciel UN GCNP
(ONZ-owskiej sieci koordynującej z ramienia ONZ współpracę z biznesem, miastami, uczelniami
wyższymi, administracją publiczną oraz organizacjami pozarządowymi), od 2011 roku Dyrektor
Centrum Transferu Wiedzy – Know-How Hub (powołanego w ramach UNDP Poland, obecnie
zarządzanego przez UN GCNP).