speaker-photo

Katarzyna Teter

Menadżer zespołu ds. zrównoważonego rozwoju i ESG, Santander Bank Polska

Na co dzień koordynuje działania z obszaru zrównoważonego rozwoju, odpowiada za wdrożenie i realizację strategii odpowiedzialnego biznesu oraz przygotowywanie raportów niefinansowych w Santander Bank Polska. Absolwentka wydziału Dziennikarstwa i nauk politycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Tematyką odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju zajmuje się od ponad 10 lat. Zasiada również w Zarządzie Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

W codziennej pracy stara się łączyć oczekiwania interesariuszy, z wymogami regulatorów i strategią biznesową firmy. Jej misją jest budowanie świadomości i promocja idei odpowiedzialnego biznesu wśród jak najszerszego grona odbiorców oraz uświadamianie jakie szanse biznesowe niesie za sobą troska o klimat, środowisko czy różnorodność. Zasiada w Zarządzie Forum Odpowiedzialnego Biznesu.