speaker-photo

Piotr Dmuchowski

Członkiem Zarządu w roli CIO, TFI PZU

Jest absolwentem Finansów Międzynarodowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz absolwentem Heriot-Watt University w Edynburgu z tytułem First Class Master of Arts with honours. Ukończył również studia podyplomowe na Uniwersytecie Cambridge w zakresie Zrównoważonego Zrządzania oraz kurs podyplomowy na Uniwersytecie Oxfordzkim w zakresie inwestycji na rynkach prywatnych i na Uniwersytecie Stanforda w zakresie Fintech.

Doświadczenia zawodowe związane z rynkiem finansowym zdobywał w HSBC Polska, gdzie w okresie 2008-2022 pracował na wielu stanowiskach w pionie Global Markets.  W latach 2020-2022 pełnił funkcję Skarbnika HSBC Polska oraz koordynował ofertę produktowa ESG w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz krajów rozwijających się w europejskiej strefie czasowej. W trakcie swojej kariery w banku brał udział w realizacji wielu ważnych transakcji w tym, przede wszystkim pionierskich emisjach obligacji Polski w Chinach (Panda bond) oraz Zielonych (pierwsze w historii Zielone obligacje wyemitowane przez Państwo).

Od 2022 roku Piotr Dmuchowski jest Członkiem Zarządu TFI PZU w roli CIO, gdzie odpowiada za działalność inwestycyjna. Obejmuje ona zarówno portfele własne Grupy PZU oraz fundusze zewnętrzne oraz programy emerytalne oraz szeroki zakres klas aktywów obejmujących nieruchomości, inwestycje alternatywne oraz akcje i obligacje. Piotr zajmuje się również rozwojem metodologii i procesów inwestycyjnych oraz nowych zrównoważonych funduszy inwestycyjnych.

Piotr Dmuchowski jest również współautorem publikacji naukowych z zakresu Zrównoważonych Finansów opublikowanych w recenzowanych pismach naukowych (impact factor>9) oraz autorem wielu wystąpień i publikacji w pismach branżowych i mediach w tej tematyce.

11:10 - 12:10

czwartek 7 grudnia

Okrągły stół: banki i firmy deweloperskie. Rola sektora bankowego w finansowaniu zielonego mieszkalnictwa

  • Współpraca banku z deweloperem na etapie powstawania projektu
  • Zielone rozwiązania podstawą do udzielenia zielonego kredytu
  • Jak prawidłowo ocenić "zieloność" nieruchomości?
  • Jak połączyć koszt zielonych rozwiązań z kosztem kredytu?
  • Czy indywidualnego klienta będzie na to stać?