speaker-photo

Piotr Szawiec

Dyrektor Zarządzający, Quality Watch
12:50 - 13:15

środa 6 grudnia

Prezentacja II edycji Ogólnopolskiego Raportu ESG: "Szanse i ryzyka"

To już druga edycja Ogólnopolskiego Raportu ESG: "Szanse i ryzyka". Przebadaliśmy ponad 170 firm zatrudniających od 50 do 500 pracowników oraz przeprowadziliśmy kilkanaście pogłębionych wywiadów wśród organizacji już publikujących raporty #ESG. Do badania zaprosiliśmy również przedstawicieli consultingu. Badanie po raz kolejny sprawdzi poziom świadomości kwestii ESG w organizacjach działających na polskim rynku oraz otworzy oczy na zupełnie nowe pola szans i ryzyk, które stoją przed biznesem.

  • Za część badawczą odpowiadają Instytut Badań Społecznych i Rynkowych IBRiS oraz firma badawcza Quality Watch.