speaker-photo

Marcin Duma

Prezes Zarządu, IBRiS

Jeden z członków-założycieli pierwszego, ogólnoeuropejskiego stowarzyszenia niezależnych agencji badawczych – EUROSKOPII. Ekspert w dziedzinie badań społeczno-politycznych z 20-letnim doświadczeniem. Komentator życia politycznego i społecznego w Polsce, w najważniejszych mediach polskich oraz zagranicznych (m.in. The Wall Street Journal, The Economist, Bloomerg, Reuters). Pomysłodawca i twórca projektu „ŚWIATOWID” - niezależnego systemu zapewniającego dostęp do bezstronnej informacji na temat stanu emocji społecznych w Polsce. Pasjonat kolarstwa i biegów długodystansowych.

12:50 - 13:15

środa 6 grudnia

Prezentacja II edycji Ogólnopolskiego Raportu ESG: "Szanse i ryzyka"

To już druga edycja Ogólnopolskiego Raportu ESG: "Szanse i ryzyka". Przebadaliśmy ponad 170 firm zatrudniających od 50 do 500 pracowników oraz przeprowadziliśmy kilkanaście pogłębionych wywiadów wśród organizacji już publikujących raporty #ESG. Do badania zaprosiliśmy również przedstawicieli consultingu. Badanie po raz kolejny sprawdzi poziom świadomości kwestii ESG w organizacjach działających na polskim rynku oraz otworzy oczy na zupełnie nowe pola szans i ryzyk, które stoją przed biznesem.

  • Za część badawczą odpowiadają Instytut Badań Społecznych i Rynkowych IBRiS oraz firma badawcza Quality Watch.