speaker-photo

Andrzej Osiński

Prezes Zarządu, Dun & Bradstreet

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunkach Finanse i Bankowość oraz Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne oraz Studiów podyplomowych Zarządzanie Płynnością Finansową Przedsiębiorstw. Od 20 lat związany z marką Dun & Bradstreet w Polsce, w tym od 11 lat w roli Prezesa Zarządu. Odpowiedzialny za strategię firmy oraz wdrożenia w Polsce nowych rozwiązań z obszaru Compliance i ESG. Główne sukcesy to podwojenie wartości biznesu oraz rozpoznawalności marki w Polsce w ciągu ostatniej dekady.

11:50 - 12:50

środa 6 grudnia

Jak będzie się transformował biznes pod wpływem ESG?

  • ESG i innowacje: kreowanie przewagi konkurencyjnej
  • Czy ESG w realny sposób przyczyni się do transformacji firm, a przez to także gospodarki?
  • Czy ESG to tylko koszt i obowiązek, czy raczej szansa dla biznesu?
  • W jaki sposób ESG wpłynie na zarządzenie organizacją (aspekt społeczny i governance)?