speaker-photo

Krystian Nowakowski

Prezes Zarządu, DEKRA Certification Sp. z o. o.

Doktor nauk ekonomicznych, biegły rewident, członek FCCA związany z branżą audytorską od 2005 roku najpierw pracując w firmie Deloitte, później jako Dyrektor Finansowy DEKRA Certification Sp. z o.o., a od 2019 roku jako Prezes Zarządu tej firmy. Aktywnie zaangażowany w realizację strategii zrównoważonego rozwoju DEKRA. Nadzoruje rozwój usług certyfikacyjnych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem usług z zakresu zrównoważonego rozwoju we współpracy z międzynarodowym działem usług auditowych DEKRA.

12:35 - 13:35

czwartek 7 grudnia

Efektywne zarządzanie łańcuchami dostaw

  • Od czego powinny zacząć mniejsze firmy będące w łańcuchach dostaw i gdzie szukać pomocy i wsparcia?
  • Jakie korzyści mogą wynikać dla MSP z wdrażania praktyk zrównoważonego rozwoju?
  • Jakie są zagrożenia dla MSP związane z niewłaściwym dostosowaniem się do wymogów ESG?
  • Czy istnieją dobre praktyki w zakresie ESG które mogą być wdrożone przez firmy sektora MSP, a jednocześnie nie obciążają ich zbytnio finansowo?