speaker-photo

Dominik Januszewski

Head of Strategic Consulting, ESG, JLL

Dominik Januszewski jest doświadczonym menadżerem, ekspertem w dziedzinie zarządzania i finansów. Przez ponad 25 lat pracował w firmach Ernst&Young oraz Arthur Andersen. W latach 2005-2019 był Partnerem w Ernst&Young odpowiadającym za projekty doradztwa biznesowego, doradztwa transakcyjnego, projekty prywatyzacyjne, jak również badanie sprawozdań finansowych.

W latach 2016-2019 członek zarządu w paneuropejskiej strukturze Ernst&Young dedykowanej do obsługi sektora finansowego.

Jako Partner kierował ponad 200 osobowym zespołem konsultantów. Do jego klientów należały największe instytucje finansowe w Polsce.

Obecnie odpowiada za zespół doradztwa strategicznego JLL zajmujący się opracowywaniem i wdrażeniem strategii ESG oraz startegii optymalizacji energetycznej przedsiębiorstw.

Dominik Januszewski jest Polskim Biegłym Rewidentem, odbył wiele kursów zawodowych z dziedziny audytu, doradztwa i zarządzania, w tym w 2018 roku szkolenie dla Top Executives w Harvard Business School. W 2022 roku uzyskał Certyfikat University of Cambridge: „Business Sustainability Management”.

Jest Absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, specjalizacja Finanse i Bankowość.

11:10 - 12:10

czwartek 7 grudnia

Okrągły stół: banki i firmy deweloperskie. Rola sektora bankowego w finansowaniu zielonego mieszkalnictwa

  • Współpraca banku z deweloperem na etapie powstawania projektu
  • Zielone rozwiązania podstawą do udzielenia zielonego kredytu
  • Jak prawidłowo ocenić "zieloność" nieruchomości?
  • Jak połączyć koszt zielonych rozwiązań z kosztem kredytu?
  • Czy indywidualnego klienta będzie na to stać?