speaker-photo

Katarzyna Bałucka – Dębska

Komisja Europejska

Urzędnik mianowany Komisji Europejskiej, aktualnie na urlopie naukowym. Zajmuje się tworzeniem i implementacją polityki klimatycznej, zrównoważonym rozwojem i Europejskim Zielonym Ładem a wcześniej polityką Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP) oraz rozwojem innowacyjnych start-upów i scale-upów w warunkach jednolitego rynku i przemysłu UE. Jest praktykiem w zakresie partycypacji obywatelskiej i angażowania interesariuszy w procesy tworzenia i wdrażania strategii, nowych form współpracy, współtworzenia i przywództwa. Konsultantem EIT Climate-KIC oraz wykładowca MBA ESG Uniwersytetu Łazarskiego.

10:15 - 11:35

środa 6 grudnia

ESG: Nowe wyzwania i perspektywy dla polskiego biznesu

  • Jakiego wsparcia potrzebuje biznes w transformacji ESG?
  • 5 głównych postulatów od biznesu dla nowego rządu
  • Jak wspierać polski biznes pod wpływem ESG?
  • Polska i Europa w obliczu zrównoważonej rewolucji