speaker-photo

Jakub Frejlich

Dyrektor ds. ESG w dziale Doradztwa Strategicznego w JLL.

Od 2022 roku związany z JLL Polska. Dyrektor ds. ESG w dziale Doradztwa Strategicznego w JLL.
Odpowiedzialny za budowę strategii zrównoważonego rozwoju i ESG dla firm z sektora nieruchomości i sektora finansowego. Bogate doświadczenie w prowadzeniu relacji inwestorskich spółki giełdowej, relacjach inwestorskich, rynku kapitałowym oraz w raportowaniu ESG.

10 lat był związany z Grupą PGE. Był Dyrektorem Departamentu Skarbu i Relacji Inwestorskich.
Odpowiedzialny za finansowanie Grupy, realizację obowiązków informacyjnych spółki giełdowej, raportowanie niefinansowe, wizerunek na rynkach finansowych i relacje z inwestorami rynków akcji oraz dłużnych, w tym agencjami ratingowymi.

Jakub jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Prawa i Administracji, kierunek prawo oraz absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Nauk Ekonomicznych, kierunek finanse i bankowość.

15:20 - 16:10

środa 6 grudnia

Zielone budownictwo - czego potrzebujemy do udanej transformacji ESG na polskim rynku nieruchomości?

  • Jakie regulacje i standardy powinny być wprowadzone lub ulepszone, aby wspierać transformację ESG w sektorze nieruchomości?
  • Jakie nowoczesne technologie mogą wspierać zrównoważone praktyki budowlane?
  • W jaki sposób można zwiększyć świadomość i zrozumienie zasad zielonego budownictwa wśród interesariuszy?
  • Jakie elementy są niezbędne do stworzenia sprzyjającego środowiska dla rozwoju zielonego budownictwa w Polsce?
11:10 - 12:10

czwartek 7 grudnia

Okrągły stół: banki i firmy deweloperskie. Rola sektora bankowego w finansowaniu zielonego mieszkalnictwa

  • Współpraca banku z deweloperem na etapie powstawania projektu
  • Zielone rozwiązania podstawą do udzielenia zielonego kredytu
  • Jak prawidłowo ocenić "zieloność" nieruchomości?
  • Jak połączyć koszt zielonych rozwiązań z kosztem kredytu?
  • Czy indywidualnego klienta będzie na to stać?