speaker-photo

Anna Kaczmarska

Dyrektor Departamentu Komunikacji, Partnerstwa i Promocji, PAIH

Jest ekspertem w zakresie strategii i rozwoju biznesu oraz rozwoju kapitału ludzkiego. W przeszłości zarządzała spółkami mediowymi i technologicznymi. Z sukcesem wprowadziła na rynek wiele marek mediowych. Długofalowo odpowiadała za strategię i rozwój, innowacje, nowe modele biznesowe, transformację kulturową, rozwój pracowników.

Przeprowadziła wiele restrukturyzacji, wprowadziła spółki na nowe obszary biznesowe. Zasiadała w Radzie Nadzorczej IAB Polska i Polskie Badanie Internetu. Od kilku lat pasjonują ją tematy związane z rozwojem i wsparciem ludzi. Tematy D&I, self development, mental health są jej bliskie i jako liderka inicjowała wiele programów promujących zrównoważony rozwój, różnorodność, rozwój osobisty i wellbeing ludzi. Wprowadziła na rynek Magazyn Forbes Women i zainicjowała tym samym zmianę perspektywy i percepcji mediów biznesowych na tematy związane z promocją kobiet w biznesie.

Jest Coachem ICC i mentorem, założycielką klubu Elite Business Club, klubu promującego dbanie o dobrostan i rozwój zawodowy i osobisty kobiet, wykładowczynią na Akademii Polsko- Japońskiej Technik komputerowych, gdzie realizuje dla studentów autorski program „Planowanie ścieżki rozwoju zawodowego i osobistego” oraz „Jak zbudować i rozwijać startup”. Z wykształcenia jest mgr Nauk Społecznych ze specjalizacją „Zarządzanie zasobami ludzkimi” na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła również studia podyplomowe „Zarządzanie i marketing”.

11:50 - 12:50

środa 6 grudnia

Jak będzie się transformował biznes pod wpływem ESG?

  • ESG i innowacje: kreowanie przewagi konkurencyjnej
  • Czy ESG w realny sposób przyczyni się do transformacji firm, a przez to także gospodarki?
  • Czy ESG to tylko koszt i obowiązek, czy raczej szansa dla biznesu?
  • W jaki sposób ESG wpłynie na zarządzenie organizacją (aspekt społeczny i governance)?
13:35 - 14:35

czwartek 7 grudnia

ESG szansą dla start-upów? Jakich rozwiązań technologicznych będzie potrzebował biznes?

  • Jakich rozwiązań technologicznych potrzebuje biznes w transformacji ESG?
  • Jakie są przykłady udanej współpracy na linii firma - start-up w zakresie ESG?
  • W jaki sposób trzeba myśleć o innowacjach w ESG, żeby biznes je kupił?