speaker-photo

Daria Kulczycka

Doradca Zarządu Konfederacji Lewiatan

Daria Kulczycka od 2020 jest Doradcą Zarządu Konfederacji Lewiatan ds. zrównoważonego rozwoju. Członek jury konkursu „Raporty Zrównoważonego Rozwoju” organizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Deloitte, a także konkursu Zielony Orzeł „Rzeczpospolitej”, organizowanego przez dziennik Rzeczpospolita. W latach 2005 – 2019 kierowała Departamentem Energii i Zmian Klimatu w Konfederacji Lewiatan i była odpowiedzialna za ewaluację projektów regulacji oraz strategii i polityk środowiskowych, energetycznych, krajowych oraz europejskich. Była sekretarzem Rady OZE, Rady ds. Gazu i Rady GOZ Lewiatana, członkiem grupy roboczej ds. energii i klimatu w BusinessEurope, europejskiej federacji pracodawców. Poprzednio pracowała w Instytucie Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk oraz w Instytucie Koniunktur i Cen Ministerstwa Handlu Zagranicznego. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej.