speaker-photo

Przemysław Mitraszewski

Pełnomocnik zarządu LPP SA.

Od ponad 20 lat jest związany z branżą public relations. Ekspert w dziedzinie zarządzania informacją w sytuacji kryzysowej. Z powodzeniem zrealizował ponad 450 projektów związanych z issue &crisis management. Autor licznych publikacji na temat zarządzania sytuacją kryzysową oraz „Crisis Management Approach Process" – metodologii przygotowania do zarządzania kryzysowego. W obszarze jego szczególnych zainteresowań leży PR korporacyjny, komunikacja firm rodzinnych dotycząca sukcesji oraz komunikacji marki firmy rodzinnej.

11:50 - 12:50

środa 6 grudnia

Jak będzie się transformował biznes pod wpływem ESG?

  • ESG i innowacje: kreowanie przewagi konkurencyjnej
  • Czy ESG w realny sposób przyczyni się do transformacji firm, a przez to także gospodarki?
  • Czy ESG to tylko koszt i obowiązek, czy raczej szansa dla biznesu?
  • W jaki sposób ESG wpłynie na zarządzenie organizacją (aspekt społeczny i governance)?