speaker-photo

Małgorzata Szewc

Wiceprezeska Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Absolwentka filologii germańskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim (stypendystka programu Tempus – Uniwersytet w Heidelbergu). Ukończyła studia podyplomowe: Rachunkowość i finanse publiczne oraz Administracja Europejska. Absolwentka Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie.

W latach 2006-2022 urzędnik mianowany w Ministerstwie Finansów – zajmowała się współpracą międzynarodową (KE, EFRAG, IASB) i unijnymi regulacjami w obszarze rachunkowości, rewizji finansowej i raportowania niefinansowego. Przez 16 lat reprezentowała Polskę w Komitecie Regulacyjnym ds. Rachunkowości (ARC działającym przy KE) odpowiedzialnym m.in. za opiniowanie standardów MSR/MSSF przyjmowanych do prawa UE, oraz w Grupie Roboczej Rady UE ds. prawa spółek (prace legislacyjne nad dyrektywą ws. sprawozdawczości mikroprzedsiębiorstw, rewizją dyrektyw ws. rachunkowości, dyrektywą ws. ujawniania informacji niefinansowych NFRD i ostatnio nad dyrektywą ws. sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju CSRD).

Członek zespołu redakcyjnego Standardu Informacji Niefinansowej (SIN). W latach 2018-2019 współtworzyła i koordynowała projekt Ministerstwa Finansów z instytucjami zewnętrznymi dotyczący wdrożenia dyrektywy NFRD w Polsce (raport MF pt. „Raportowanie informacji niefinansowych za 2017 rok zgodnie z ustawą o rachunkowości – pierwsze doświadczenia i dobre praktyki”).

13:15 - 14:15

środa 6 grudnia

Dyskusja dotycząca Ogólnopolskiego Raportu ESG: "Szanse i ryzyka"

  • Co dzisiaj jest największym problem w raportowaniu ESG?
  • Jak wygląda współpraca na linii firma raportująca - konsultanci?
  • ESG to koszty czy inwestycje - jak do tematu podchodzą zarządy?
  • Czy mniejsze firmy stać na ESG?