speaker-photo

Marta Biernacka – Miernik

Członkini Zarządu, Polskie Stowarzyszenie ESG

Członkini Zarządu i współzałożycielka Polskiego Stowarzyszenia ESG, członkini Komitetu KIG ds. ESG, integratorka środowiska związanego z ideą ESG. Jedna z inicjatorek Rady Innowatorów ESG działającej przy PSE, skupiającej liderów zrównoważonej transformacji. W skład Rady wchodzą przedstawiciele dużych firm, organizacji, agend rządowych, instytucji finansowych.

Dyrektorka zarządzająca jednej z najdłużej działających na polskim rynku spółek PR & Public Affairs w Polsce - Compress SA, partnerka zarządzająca agencji doradztwa strategicznego i public affairs - Agencji Medialnej Strategic Advisors. Pracowała dla kilkudziesięciu dużych marek polskich i międzynarodowych, tworząc strategie, doradzając zarządom w sytuacjach kryzysowych, organizując kampanie CSR. W codziennej pracy stara się łączyć oczekiwania interesariuszy, z wymogami regulatorów i strategią biznesową firm. Fascynatka i adwokatka tematyki odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju. Jej misją jest budowanie świadomości i promocja idei odpowiedzialnego biznesu wśród jak najszerszego grona odbiorców oraz uświadamianie jakie szanse biznesowe niesie za sobą troska o klimat, środowisko czy różnorodność. Politolożka i dziennikarka ekonomiczna. Przez pierwsze 10 lat pracy zawodowej pracowała w czołowych polskich mediach: Forbes, Puls Biznesu, Polska Press, Dziennik „Polska Europa Świat”.

10:15 - 11:35

środa 6 grudnia

ESG: Nowe wyzwania i perspektywy dla polskiego biznesu

  • Jakiego wsparcia potrzebuje biznes w transformacji ESG?
  • 5 głównych postulatów od biznesu dla nowego rządu
  • Jak wspierać polski biznes pod wpływem ESG?
  • Polska i Europa w obliczu zrównoważonej rewolucji
12:50 - 13:15

środa 6 grudnia

Prezentacja II edycji Ogólnopolskiego Raportu ESG: "Szanse i ryzyka"

To już druga edycja Ogólnopolskiego Raportu ESG: "Szanse i ryzyka". Przebadaliśmy ponad 170 firm zatrudniających od 50 do 500 pracowników oraz przeprowadziliśmy kilkanaście pogłębionych wywiadów wśród organizacji już publikujących raporty #ESG. Do badania zaprosiliśmy również przedstawicieli consultingu. Badanie po raz kolejny sprawdzi poziom świadomości kwestii ESG w organizacjach działających na polskim rynku oraz otworzy oczy na zupełnie nowe pola szans i ryzyk, które stoją przed biznesem.

  • Za część badawczą odpowiadają Instytut Badań Społecznych i Rynkowych IBRiS oraz firma badawcza Quality Watch.
12:25 - 12:35

czwartek 7 grudnia

Sektor MŚP na Drodze do Zrównoważonej Przyszłości. Przewodnik ESG

Polskie Stowarzyszenie ESG wraz z siecią badawczą Łukasiewicz - ORGMASZ w roku 2024 wyda przewodnik dla sektora MŚP. Naszym celem jest dostarczenie przedsiębiorcom informacji, w jaki sposób powinni się przygotować do transformacji: od czego zacząć, gdzie szukać informacji, jakie zmiany wdrożyć, aby móc pozostać w biznesie.