speaker-photo

Robert Adamczyk

Senior Environmental Adviser, EBOiR

Główny specjalista ESG w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR), z 25 letnim doświadczeniem raportowania oraz oszacowywania ryzyk środowiskowych i społecznych. Zajmuje się due diligence oraz analizą ryzyka projektów energetycznych, przemysłowych oraz infrastrukturalnych. Jest ekspertem Europejskiej Platformy Zrównoważonego Rozwoju opracowującej Europejską Taksonomie oraz ekspertem grupy roboczej dot. raportowania bioróżnorodności w ramach raportów finansowych (TNFD).

10:10 - 11:10

czwartek 7 grudnia

Transformacja energetyczna - jak wykorzystać szanse i zwiększyć konkurencyjność polskiej gospodarki?

  • Jakie działania podejmuje rząd w ramach strategii energetycznej w kontekście celów ESG?
  • W jaki sposób kluczowe innowacje technologiczne mogą przyspieszyć transformację energetyczną w Polsce?
  • Jakie są możliwości inwestycji zgodnych z zasadami ESG w sektorze energetycznym?
  • Czy i jak instytucje finansowe mogą wspierać transformację energetyczną?