speaker-photo

Anna Wojciechowska

Head of ESG, Director of Sales and Marketing, ROBYG

Kieruje zespołem sprzedaży ROBYG S.A w Gdańsku i Poznaniu – jednego z liderów rynku deweloperskiego w Polsce. W 2021 r. objęła stanowisko Head of ESG w ROBYG S.A. Tworzyła strategię zrównoważonego rozwoju w ROBYG S.A. oraz odpowiada za raportowanie ESG. Jest Ambasadorem Paktu na Rzecz Klimatu – oficjalnego programu Unii Europejskiej realizującego zadania w ramach Green Deal.

15:20 - 16:10

środa 6 grudnia

Zielone budownictwo - czego potrzebujemy do udanej transformacji ESG na polskim rynku nieruchomości?

  • Jakie regulacje i standardy powinny być wprowadzone lub ulepszone, aby wspierać transformację ESG w sektorze nieruchomości?
  • Jakie nowoczesne technologie mogą wspierać zrównoważone praktyki budowlane?
  • W jaki sposób można zwiększyć świadomość i zrozumienie zasad zielonego budownictwa wśród interesariuszy?
  • Jakie elementy są niezbędne do stworzenia sprzyjającego środowiska dla rozwoju zielonego budownictwa w Polsce?