Inauguracja Barometru ESG na Forum Innowatorów ESG

 Inauguracja Barometru ESG na Forum Innowatorów ESG

Podczas konferencji Forum Innowatorów ESG, światło dzienne ujrzy najnowszy projekt badawczy o nazwie „BAROMETR ESG”. To przedsięwzięcie, współrealizowane przez Polskie Stowarzyszenie ESG, firmę doradczą SAPERE oraz firmę badawczą IBRIS.

ESG w polskich firmach

Barometr ESG to panelowe badania, przeprowadzane co pół roku w firmach z sektora MSP, organizacjach polskich i międzynarodowych korporacjach działających w Polsce. Barometr ma na celu stworzenie wskaźników i narzędzi pozwalających na rzetelny pomiar i ocenę działań podejmowanych przez firmy i organizacje pod kątem zrównoważonego rozwoju. To ambitne przedsięwzięcie, które wychodzi naprzeciw rosnącemu zainteresowaniu społecznemu i biznesowemu tematyką ESG.

Z Raportu „Koszty i Wyzwania ESG” opracowanego przez Polskie Stowarzyszenie ESG wynika, że 53 proc. firm zatrudniających do 500 osób w ogóle nie miało do tej pory styczności z zagadnieniami dotyczącymi ESG i zrównoważonym rozwojem. Raport wskazuje również, że większość firm, które spotkały się z tymi terminami, nie opracowała strategii zrównoważonego rozwoju oraz nie rozpoczęła procesu zbierania danych, których będą od nich wymagali kontrahenci. Dzięki regularnym badaniom będziemy mogli śledzić, jak temat ESG rozwija się w firmach różnej wielkości i z różnych branż. Będzie to jedyne badanie na rynku, które da nam odpowiedź, z czym firmy radzą sobie najlepiej, a gdzie są największe braki.

Barometr ESG rozwinie kwestie poruszone w Raporcie „Koszty i wyzwania ESG”, stworzonym przez Polskie Stowarzyszenie ESG we współpracy z Instytutem Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS oraz firmą badawczą Quality Watch.

Badanie będzie dotyczyło m.in.:

  • Znajomości zagadnień dotyczących ESG/ zrównoważonego rozwoju/ dyrektyw CSRD lub CSDD/ taksonomii UE/ praw człowieka/ zasady 6 R/ śladu węglowego i dekarbonizacji/ strategii ESG/ kodeksu etyki/ uczciwej konkurencji/ kwestii korupcji itp.
  • Stopnia zaawansowania firmy/organizacji we wprowadzaniu zmian, jakie wymusi na nich ESG
  • Stopnia zaawansowania firmy/organizacji w dążeniu do osiągnięcia neutralności klimatycznej
  • Stopnia zaawansowania firmy w zakresie wprowadzenia zmian wewnątrz swojej organizacji związanych z ESG (m.in. wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za opracowanie strategii, nadzór nad zbieraniem danych, wprowadzenie nowoczesnych narzędzi wspomagających zbieranie danych, zmian w wynagrodzeniach)
  • Poniesionych kosztów związanych z ESG
  • Obowiązku dostarczenia odpowiednich danych na żądanie kontrahentów
  • Obowiązku dostarczenia odpowiednich danych na wniosek banków i innych instytucji finansowych

Start pierwszego badania: wrzesień 2023

Publikacja Pierwszego Barometru ESG:
Forum Innowatorów ESG
6-7 grudnia 2023

Kolejne edycje Barometru będą przeprowadzane i publikowane co pół roku.

Dostęp do Barometru ESG będzie bezpłatny.
Partnerami projektu są: Polskie Stowarzyszenie ESG, firma doradcza SAPERE, Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRIS.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *