speaker-photo

Olga Morawska

HR Strategy Manager, KRUK S.A.

Na co dzień odpowiada za tworzenie i realizację strategii zarządzania zasobami ludzkimi w Grupie KRUK. Widzi ogromną wartość w ludziach, jednocześnie pracując z liczbami, danymi i właściwą analityką. Te w znacznym stopniu wspierają podejmowane przez organizację decyzje. Obecnie bardzo blisko współpracuje z zespołem odpowiedzialnym za strategię zrównoważonego rozwoju (ESG) oraz wdraża działania mające na celu budowanie zróżnicowanego i inkluzywnego miejsca pracy (DEI).

W biznesie i HR pracuje od ponad 15 lat, z udokumentowaną historią pracy w branży restauracyjnej, MŚP i windykacyjnej w wielu europejskich krajach. Specjalizuje się w budowaniu i integracji kultury organizacyjnej, rozwoju osobistym i analityce HR. Z największymi sukcesami w zwiększaniu retencji i zaangażowania zespołów oraz rozwoju osobistym menedżerów. Jest absolwentką studiów podyplomowych z zakresu międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi, certyfikowaną Strategiczną Partnerką Biznesową HR oraz Trenerką Biznesu.