speaker-photo

Bartosz Siwiak

Menedżer w zespole People & Organisation, PwC

Ekspert w obszarze wdrażania wymogów regulacyjnych w obszarze HR, w zakresie wynagradzania pracowników i kadry kierowniczej oraz unijnych i polskich przepisów związanych z wynagrodzeniami dla kluczowych osób w instytucjach finansowych.

W jego obszarze doświadczenia znajdują się projekty związane m.in. z wynagradzaniem członków zarządów oraz kluczowych pracowników w różnych organizacjach, w tym z budowaniem programów motywacyjnych i systemów wynagrodzeń zmiennych, przeglądami due diligence HR, obowiązkami podatkowymi i ubezpieczeniowymi.

Bartosz uczestniczy w projektach związanych z certyfikacją równych płac EQUAL SALARY oraz jest współautorem Raportu wynagrodzeń członków zarządów i rad nadzorczych