speaker-photo

Maciej Tomecki

Kierownik Projektu, PKN Orlen S.A.