speaker-photo

dr Iwona Sroka

Członek Zarządu, Murapol

Rozpoczęła swoją współpracę z Grupą Murapol w 2017 r. W styczniu 2018 r. objęła stanowisko Członka Zarządu odpowiedzialnego za obszar marketingu i komunikacji PR&IR oraz ESG. Posiada rozległe i wszechstronne doświadczenie biznesowe w zakresie zarządzania, marketingu i PR, rynków finansowych i kapitałowych oraz akademickie. Iwona Sroka ukończyła studia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie w 1999 r. uzyskała tytuł doktora nauk ekonomicznych. W latach 2000-2017 związana z polskim rynkiem kapitałowym - jako dyrektor na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zaś w latach 2009-2017 jako prezes grupy kapitałowej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Od 2009 r. jest także adiunktem na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.