On First Day

9:00 - 10:00

Rejestracja i #SesjaPozytywnychRelacji

10:00 - 10:15

Otwarcie II FORUM INNOWATORÓW ESG

II FORUM INNOWATORÓW ESG to 2 dni merytorycznych dyskusji z zakresu ESG oraz zrównoważonego rozwoju. Spotkanie ekspertów, możliwość wymiany doświadczeń, miejsce najważniejszych dyskusji dotyczących ESG i wpływu na gospodarkę i społeczeństwo.

10:15 - 11:35

ESG: Nowe wyzwania i perspektywy dla polskiego biznesu

 • Jakiego wsparcia potrzebuje biznes w transformacji ESG?
 • 5 głównych postulatów od biznesu dla nowego rządu
 • Jak wspierać polski biznes pod wpływem ESG?
 • Polska i Europa w obliczu zrównoważonej rewolucji

11:35 - 11:50

PRZERWA

11:50 - 12:50

Jak będzie się transformował biznes pod wpływem ESG?

 • ESG i innowacje: kreowanie przewagi konkurencyjnej
 • Czy ESG w realny sposób przyczyni się do transformacji firm, a przez to także gospodarki?
 • Czy ESG to tylko koszt i obowiązek, czy raczej szansa dla biznesu?
 • W jaki sposób ESG wpłynie na zarządzenie organizacją (aspekt społeczny i governance)?

12:50 - 13:15

Prezentacja II edycji Ogólnopolskiego Raportu ESG: "Szanse i ryzyka"

To już druga edycja Ogólnopolskiego Raportu ESG: "Szanse i ryzyka". Przebadaliśmy ponad 170 firm zatrudniających od 50 do 500 pracowników oraz przeprowadziliśmy kilkanaście pogłębionych wywiadów wśród organizacji już publikujących raporty #ESG. Do badania zaprosiliśmy również przedstawicieli consultingu. Badanie po raz kolejny sprawdzi poziom świadomości kwestii ESG w organizacjach działających na polskim rynku oraz otworzy oczy na zupełnie nowe pola szans i ryzyk, które stoją przed biznesem.

 • Za część badawczą odpowiadają Instytut Badań Społecznych i Rynkowych IBRiS oraz firma badawcza Quality Watch.

13:15 - 14:15

Dyskusja dotycząca Ogólnopolskiego Raportu ESG: "Szanse i ryzyka"

 • Co dzisiaj jest największym problem w raportowaniu ESG?
 • Jak wygląda współpraca na linii firma raportująca - konsultanci?
 • ESG to koszty czy inwestycje - jak do tematu podchodzą zarządy?
 • Czy mniejsze firmy stać na ESG?

14:15 - 14:30

PRZERWA

14:30 - 15:20

Jak nowe technologie i trendy wpłyną na poprawę zdrowia Polaków?

 • Jak nowoczesne technologie wpływają na poprawę zdrowia publicznego?
 • W jaki sposób włączyć firmy w promocję zdrowych nawyków?
 • W jaki sposób włączać innowacyjne rozwiązania w walkę o zdrowie?
 • Budowanie świadomości - w jaki sposób rozmawiać i promować zdrowy styl życia.

15:20 - 16:10

Zielone budownictwo - czego potrzebujemy do udanej transformacji ESG na polskim rynku nieruchomości?

 • Jakie regulacje i standardy powinny być wprowadzone lub ulepszone, aby wspierać transformację ESG w sektorze nieruchomości?
 • Jakie nowoczesne technologie mogą wspierać zrównoważone praktyki budowlane?
 • W jaki sposób można zwiększyć świadomość i zrozumienie zasad zielonego budownictwa wśród interesariuszy?
 • Jakie elementy są niezbędne do stworzenia sprzyjającego środowiska dla rozwoju zielonego budownictwa w Polsce?

On Second Day

10:00 - 10:10

Otwarcie II dnia FORUM INNOWATORÓW ESG 2023

10:10 - 11:10

Transformacja energetyczna - jak wykorzystać szanse i zwiększyć konkurencyjność polskiej gospodarki?

 • Jakie działania podejmuje rząd w ramach strategii energetycznej w kontekście celów ESG?
 • W jaki sposób kluczowe innowacje technologiczne mogą przyspieszyć transformację energetyczną w Polsce?
 • Jakie są możliwości inwestycji zgodnych z zasadami ESG w sektorze energetycznym?
 • Czy i jak instytucje finansowe mogą wspierać transformację energetyczną?

11:10 - 12:10

Okrągły stół: banki i firmy deweloperskie. Rola sektora bankowego w finansowaniu zielonego mieszkalnictwa

 • Współpraca banku z deweloperem na etapie powstawania projektu
 • Zielone rozwiązania podstawą do udzielenia zielonego kredytu
 • Jak prawidłowo ocenić "zieloność" nieruchomości?
 • Jak połączyć koszt zielonych rozwiązań z kosztem kredytu?
 • Czy indywidualnego klienta będzie na to stać?

12:10 - 12:25

PRZERWA

12:25 - 12:35

Sektor MŚP na Drodze do Zrównoważonej Przyszłości. Przewodnik ESG

Polskie Stowarzyszenie ESG wraz z siecią badawczą Łukasiewicz - ORGMASZ w roku 2024 wyda przewodnik dla sektora MŚP. Naszym celem jest dostarczenie przedsiębiorcom informacji, w jaki sposób powinni się przygotować do transformacji: od czego zacząć, gdzie szukać informacji, jakie zmiany wdrożyć, aby móc pozostać w biznesie.

12:35 - 13:35

Efektywne zarządzanie łańcuchami dostaw

 • Od czego powinny zacząć mniejsze firmy będące w łańcuchach dostaw i gdzie szukać pomocy i wsparcia?
 • Jakie korzyści mogą wynikać dla MSP z wdrażania praktyk zrównoważonego rozwoju?
 • Jakie są zagrożenia dla MSP związane z niewłaściwym dostosowaniem się do wymogów ESG?
 • Czy istnieją dobre praktyki w zakresie ESG które mogą być wdrożone przez firmy sektora MSP, a jednocześnie nie obciążają ich zbytnio finansowo?

13:35 - 14:35

ESG szansą dla start-upów? Jakich rozwiązań technologicznych będzie potrzebował biznes?

 • Jakich rozwiązań technologicznych potrzebuje biznes w transformacji ESG?
 • Jakie są przykłady udanej współpracy na linii firma - start-up w zakresie ESG?
 • W jaki sposób trzeba myśleć o innowacjach w ESG, żeby biznes je kupił?

14:35 - 15:30

ESG a sztuczna inteligencja. Szanse i ryzyka.

 • Czy AI może przyspieszyć transformację ESG?
 • Jak AI może usprawnić i ułatwić tę transformację?
 • Jaką rolę będzie pełniła sztuczna inteligencja w procesie raportowania?
 • Jakie ryzyka niesie ze sobą wykorzystanie AI w firmach i w transformacji ESG?
 • Jak uregulować wykorzystanie AI w firmach, aby zminimalizować możliwe ryzyka?
 • Czy docelowo AI nam pomoże i nam zaszkodzi?

15:30

Zakończenie II FORUM INNOWATORÓW ESG 2023

On Third Day

HURRY UP! Book your Seat

SUBSCRIBE TO NEWSLETTER

Want Something Extra?