Polskie Stowarzyszenie ESG

Polskie Stowarzyszenie ESG (PSE) to największa w Polsce organizacja zrzeszająca liderów zrównoważonej transformacji: firmy, organizacje, instytucje, jednostki samorządu terytorialnego, które aktywnie wdrażają idee ESG, działają w duchu zrównoważonego rozwoju i poszanowania środowiska naturalnego, dbają o ład korporacyjny i pracowników oraz są odpowiedzialne społecznie.

O nas

Polskie stowarzyszenie esg

www.polskiestowarzyszenieesg.pl

+
firm w Polsce
będzie raportować ESG
do 2026 r.
+
firm obecnie ma obowiązek
raportowania ESG

Zobacz nasze projekty

Aktywnie działamy na rzecz edukacji i promocji idei ESG w Polsce. Nasze działania skupiają się również na integracji środowiska ESG. Do tej pory m.in. zorganizowaliśmy Galę Innowatorów ESG połączoną z nagrodzeniem najlepszych projektów zgłoszonych w Konkursie Innowator ESG 2022. Stworzyliśmy platformę do dyskusji w ramach ESG & Sustainability FORUM "Go to the future". Cyklicznie również spotykamy się w prestiżowym gronie Rady Innowatorów ESG.

Pośpiesz się Zarezerwuj miejsce na
FORUM INNOWATORÓW ESG 2023